Via onderstaande link komt u terecht bij de volledige meldcode kindermishandeling. Het is van belang dat u deze leest en op de hoogte bent van de inhoud.
Vanaf 1 januari 2019 wordt er gewerkt met een afwegingskader. Voor meer informatie hierover kunt u contact opnemen met Gastouderbureau Gelderland.

Vanaf 1-1-2019 wordt er gewerkt met onderstaande meldcode:
Protocol kindermishandeling en grensoverschrijdend gedrag voor de kinderopvang_2018_definitief (1)

Bijlage 1 de verschillende vormen van kindermishandeling en huiselijk geweld

Bijlage 2 belangrijke telefoonnummers-sociale kaart

Bijlage 3 signalen 0-4 jaar

Bijlage 4 signalen 4-12 jaar

Bijlage 5 observatielijst

Bijlage 6 in gesprek met ouders en kinderen

Bijlage 7 Verantwoordelijkheden binnen de organisatie met betrekking tot de meldcode