Tarieven:

Het tarief wat ouders betalen is opgebouwd uit 2 delen. Enerzijds de kosten voor de gastouder, anderzijds de bureaukosten voor Gastouderbureau Gelderland. Er worden geen inschrijf- of bemiddelingskosten berekend.

Tarief gastouderbureau Gelderland: Maandelijks vraagt Gastouderbureau Gelderland een vergoeding voor de begeleiding en bemiddeling van (gast)ouders. Voor het 1e kind geldt een tarief van €42,50 per maand. Voor ieder volgend kind is dit €10,- per maand.

Tarief gastouder: De gastouder mag zelf een tarief bepalen, maar wij hanteren wel adviestarieven. Bij opvang bij de gastouder thuis is dit adviestarief tussen de € 6,50 en 7,25 per uur per kind.

Indien de opvang bij de ouders thuis plaatsvindt dan is het adviestarief €18,- per uur voor 1 of 2 kinderen. Voor de opvang van 3 of meer kinderen wordt een hoger uurtarief geadviseerd.

Let op: Bij opvang bij de ouders thuis gelden aanvullende regels. Dit valt namelijk onder de regeling “dienstverlening aan huis”. Zo mag een gastouder maximaal 3 dagen per week bij de ouders thuis oppassen en bij ziekte van de gastouder moet de ouder, na 2 wachtdagen, gedurende 6 weken doorbetalen. Hierbij geldt tenminste 70% en minimaal het minimumloon.

De meeste ouders hebben recht op kinderopvangtoeslag van de belastingdienst. Deze toeslag is situatie- en inkomensafhankelijk.

Voor een proefberekening kunt u terecht op de site van de Belastingdienst.

Voor het berekenen van de kinderopvangtoeslag wordt door de belastingdienst gevraagd om het uurtarief. Dit uurtarief is dus het tarief van de gastouder+het tarief van het gastouderbureau. Bijvoorbeeld: Maandelijks neemt de ouder 80 uur opvang af bij de gastouder. Het tarief van de gastouder is 7,- per uur. U betaalt dan € 560,- per maand voor de gastouder. Daarnaast betaald u € 42,50 aan het gastouderbureau. Totaal komt u dan uit op € 602,50 per maand. Dit deelt u door die 80 uur. Het uurtarief wat u dan doorgeeft is dan niet de € 7,- voor de gastouder, maar €7,53. Dit is dat de uurprijs incl. de bureaukosten.

Regels voor kinderopvangtoeslag:

Het maximum uurtarief wat de belastingdienst hanteert voor kinderopvangtoeslag in 2024 is €7,53 per uur voor gastouderopvang (ook BSO bij een gastouder). Betaalt u meer dan het maximumuurtarief? Dan krijgt u voor de kosten boven het maximumuurtarief geen kinderopvangtoeslag.

Daarnaast kunt u voor maximaal 230 uren per maand per kind kinderopvangtoeslag krijgen. Dit maximum geldt voor iedereen die recht heeft op kinderopvangtoeslag. Het maakt hierbij niet meer uit hoeveel uren u werkt of studeert.

Voor alle voorwaarden kijkt u op: http://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/bldcontentnl/belastingdienst/prive/toeslagen/kinderopvangtoeslag/kinderopvangtoeslag_2014/voorwaarden_2014/.