Wat u nodig heeft op het moment dat de GGD bij u op bezoek komt is het volgende:

  • Pedagogisch beleidsplan
  • Meldcode kindermishandeling
  • Getekende risico inventarisatie van de opvanglocatie
  • Verklaring omtrent het gedrag van uzelf en evt. volwassen huisgenoten, indien de opvang bij de gastouder thuis plaatsvindt.
  • Diploma
  • Certificaat kinderEHBO
  • Geldig legitimatiebewijs