Momenteel zijn wij bezig met een doorstart van de oudercommissie. Er is altijd behoefte aan meer leden van de oudercommissie!

De huidige leden van de oudercommissie zijn: Linda Scheerstra en Noelle de Wit.

Hun contactgegevens zijn te vinden op uw persoonlijke inlogpagina waarop ook de uren in te zien zijn. Hier kunt u ook het modelreglement oudercommissie van de brancheorganisatie opvragen.

Taken en bevoegdheden van de oudercommissie
De oudercommissie van GOB:
• vertegenwoordigt alle ouders die vallen onder Gastouderbureau Gelderland;
• is in staat om in het belang van alle ouders advies af te geven;
• fungeert als aanspreekpunt voor ouders;
• zorgt voor goede en heldere informatieverstrekking aan de ouders over de activiteiten van de oudercommissie;
• zorgt voor een verdeling van de taken onder de leden;
• stelt de notulen op en verspreidt deze onder de leden;