Momenteel bestaat de oudercommissie van Gastouderbureau Gelderland uit de volgende leden:

Voorzitter: Maiti ter Hart
Secretaris en Penningmeester: Linda Scheerstra

Zij zijn te bereiken via oudercomissie@gobgelderland.nl
Hier kunt u ook het modelreglement oudercommissie van de brancheorganisatie opvragen.

Taken en bevoegdheden van de oudercommissie
De oudercommissie van GOB:
• vertegenwoordigt alle ouders die vallen onder Gastouderbureau Gelderland;
• is in staat om in het belang van alle ouders advies af te geven;
• fungeert als aanspreekpunt voor ouders;
• zorgt voor goede en heldere informatieverstrekking aan de ouders over de activiteiten van de oudercommissie;
• zorgt voor een verdeling van de taken onder de leden;
• stelt de notulen op en verspreidt deze onder de leden;