Voordelen voor de vraagouders om de opvang via Gastouderbureau Gelderland te regelen:

 • Lage bureaukosten maar toch een goede service
 • Geen inschrijfkosten
 • persoonlijk contact, dus niet alleen via mail.
 • Geen minimaal af te nemen uren per maand.
 • kleinschalig gastouderbureau en daardoor een persoonlijke benadering
 • Minimaal 1 keer per jaar een informatieve bijeenkomst
 • Ook voor ouders begeleiding bij pedagogische vragen
 • Begeleiding bij vragen/problemen
 • Eenvoudig accorderen van de door de gastouder gedeclareerde uren.
 • Maandelijks een overzichtelijke factuur en jaarlijks een jaaropgave.
 • Een eventuele overstap wordt volledig voor u geregeld.