Gastouderbureau Gelderland, hierna te noemen GOB Gelderland, verleent u hierbij toegang tot gobgelderland.nl en nodigt u uit de hier aangeboden diensten af te nemen.

GOB Gelderland behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen.
Beperkte aansprakelijkheid.

GOB Gelderland spant zich in om de inhoud van gobgelderland.nl zo vaak mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat inhoud onvolledig en/of onjuist is.
De op gobgelderland.nl aangeboden materialen worden aangeboden zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid. Deze materialen kunnen op elk moment wijzigen zonder voorafgaande mededeling van GOB Gelderland.

In het bijzonder zijn alle prijzen op gobgelderland.nl onder voorbehoud van type- en programmeerfouten. Voor de gevolgen van dergelijke fouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. Geen overeenkomst komt tot stand op basis van dergelijke fouten.

Voor op gobgelderland.nl opgenomen hyperlinks naar websites of diensten van derden kan GOB Gelderland nimmer aansprakelijkheid aanvaarden.

Auteursrechten

Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze materialen liggen bij GOB Gelderland.
Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van GOB Gelderland, behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht), tenzij bij specifieke materialen anders aangegeven is.

Overig
Deze disclaimer kan van tijd tot tijd wijzigen.

Deze disclaimer is gegenereerd door de ICTRecht-disclaimergenerator (http://ictrecht.nl/disclaimergenerator/)